Usługi

Oferowane są dwa rodzaje usług:

  1. Informatyczne – usługi oferowane są przez właściciela serwera.
  2. Serwerowe – usługi oferowane są przez serwer Ósmy.pl.